פסקי דין בהם ייצגנו בתחום פיצויי מבוגרים

ת.א.57112-07-15 עזבון המנוחה בלס ז"ל נ' חמת גדר - 8/2018

הסדר פשרה ע"ס -.1,506,647 ש"ח אשר קיבל תוקף של פסק דין ליורשיה של אשה בת 70 אשר נמצאה ללא רוח חיים באחת מבריכות הגופרית הרדודות אשר בחמת גדר. התובעים טענו שמדובר היה ברשלנות עקב אי-הצבת מציל והעדר השגחה, גם כאשר מדובר בבריכת גופרית עם מים רדודים. הנתבעים טענו שמדובר בבריכה רדודה שאינה בריכת שחייה ואינה דורשת מציל, וכן כי סיבת המוות לא הייתה טביעה אלא אירוע לבבי או מוחי. בית המשפט דחה את טענות הנתבעים, והציע פשרה בשיעור של כ-1.5 מיליון ש"ח, אשר התקבלה וקיבלה תוקף של פסק דין.

ת.א. 1282-01-14 - ש' נגד "איילון" חברה לביטוח - 1/2017 (מחוזי)

נפגעת ילידת 1944, פנסיונרית שאינה עובדת, נדרסה על ידי רכב ונותרה עם 100% נכות ומאושפזת עד יומה האחרון במוסד סיעודי. חברת הביטוח טענה כי אשפוז במוסד הסיעודי נגרם רק חלקית עקב התאונה, ולכן אין עליה לשלם את מלוא עלותו. כמו כן, טענה חברת הביטוח כי עצם האשפוז במוסד הסיעודי כולל בתוכו את מלוא הטיפולים והתרופות להם זקוקה הנפגעת, ואין להוסיף על דמי האשפוז סכומים נוספים. בית המשפט המחוזי דחה טענות אלה וחייב את חברת הביטוח לשלם את מלוא עלות האשפוז וכן תוספת בגין עלות טיפולי פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת ועזרת בני משפחה בתוך המוסד הסיעודי. בסך הכל נפסק סכום כולל של כ-.3,300,000 ש"ח.

ראיסה בלונשטיין נ' "שירביט" חברה לביטוח - 6/2015

אשה בת 80 נפלה בעת ירידה ממונית, ונורה עם 18% נכות. חברת הביטוח טענה כי התאונה אינה קשורה למונית, ושהקשישה מעדה ונפלה מספר צעדים לאחר שכבר ירדה מהמונית. טענות חברת הביטוח נדחו, והיא חוייבה לשלם לנפגעת פיצויים בסך של כ-.450,000 ₪ (כולל שכר טרחה והוצאות).

פלונית נ' "שירביט" חברה לביטוח - 4/2014 (ערעור - מחוזי)

נפגעת תאונת דרכים בת 65, נותרה עם 23% נכות. בית משפט השלום העריך את פיצוייה בסכום של כ-157,000 ₪ בלבד. על כך הוגש ערעור לבית-המשפט המחוזי, אשר קיבל את הערעור ופסק 254,000 ₪, בצירוף שכ"ט עו"ד והוצאות הערעור.

דורון מזרחי נ' המאגר הישראלי ("הפול") - 6/2015

רוכב קטנוע בן 47 נפצע בתאונת דרכים, ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 35% (מתוכם 10% על צלקת). נפסקו פיצויים ע"ס של כ-.850,000 ₪.

שטינלאוף נ' "הפול" - 10/2014

טכנאי מקררים בן 72 נפצע בתאונת דרכים ונותר עם 19ֵֵ% נכות אורטופדית. חברת הביטוח טענה כי לא מגיע לו כל פיצוי בגין הפסד השתכרות עתידי, שכן בגילו המבוגר כבר תמה תוחלת חיי העבודה שלו, ונכותו לא תגרום לו לאבדן כושר השתכרות. בית-המשפט דחה את טענות חברת הביטוח ופסק לתובע פיצוי כולל של -.476,785 ₪, שמתוכו -.352,357 ₪ בגין הפסדי השתכרות עתידיים.

חמי סלומון נ' "איילון" חברה לביטוח - 5/2013

נפגע תאונת דרכים בן 79 פוצה בסכום של כ-.900,000 ש"ח (לפני ניכוי גמלאות הביטוח הלאומי). בית המשפט דחה את טענת חברת הביטוח בנוגע להעדר כושר השתכרות בגיל זה, וכן נדחתה טענת חברת הביטוח כי בגיל כה מבוגר זקוק אדם ממילא לעזרה וסיעוד בהיקף נרחב, גם ללא פגיעה בתאונה.

סימה חינקיס נ' "ביטוח ישיר" - 12/2012

אישה מבוגרת הפכה סיעודית עקב פגיעה בתאונת דרכים, ומאז התאונה היא מאושפזת במוסד סיעודי. חברת הביטוח סרבה לשלם את עלות האשפוז מעבר לחמש שנים מיום התאונה, בטענה שבגילה של אותה נפגעת, היא ממילא הייתה הופכת סיעודית כחלוף 5 שנים. בית-המשפט דחה טענה זו, וחייב את חברת הביטוח לשלם את עלות האשפוז מידי חודש בחודשו עד תום תוחלת חיי הנפגעת. כמו כן, חויבה חברת הביטוח לשאת גם בהוצאות נלוות לאשפוז. כן חויבה חברת הביטוח לשלם שכר טרחת עורך-דין על עלות האשפוז.

שושנה לוצקי נ' "שירביט" חברה לביטוח בע"מ

חברת ביטוח שסירבה לממן אשפוז של נפגעת תאונת דרכים בבית-לווינשטיין, והסכימה לממן רק מוסד שיקומי זול בהרבה - חוייבה על ידי בית-המשפט לממן את השיקום בבית לווינשטיין, וכן חויבה לשלם הוצאות משפט עקב סירובה.

רגינה צאן נ' "מגדל" חברה לביטוח בע"מ

חיוב חברת ביטוח לשאת בפיצויי נפגעת זקנה, שהנהג שפגע בה הכחיש את מעורבותו בתאונה.
Call Now Button