ועדת וינוגרד: הפחתה בשיעור הריבית לצורך היוון – מהפך

Call Now Button

גם בתקופה הנוכחית, אנחנו נמצאים פיזית במשרד ועובדים במתכונת שגרה עבור לקוחותינו