זהירות, אין מציל – הטביעות המתרחשות כאשר אין מציל בסביבה

Call Now Button