עורך דין תאונות תלמידים

רשויות החינוך המקומיות מחויבות לבטח בביטוח תאונות אישיות את כלל ילדי הגנים והתלמידים הזכאים לחינוך חינם הלומדים במוסדות החינוך שבתחום שיפוטן, כפי שמתחייב מסעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 20) תשנ"ד-1994 וכן מחוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016.

רקע בנושא תאונות תלמידים

בכל חופש גדול, מאות ילדים נפגעים בתאונות שונות, ולכן חשוב לדעת, שלמרות שהילדים נמצאים במסגרות פרטיות או עם ההורים, בזכות ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, יש להם כיסוי מלא 24/7. הביטוח תקף בכל השנה, גם כאשר הילדים אינם בבית הספר, כלומר בסופי שבוע, אחר הצהריים ובחופשות. כמו כן, קיימת הרחבה בפוליסה לגבי נפגעים שנפגעו בחו"ל ונשלחו מטעם המוסד החינוכי.

עד מתי ניתן להגיש תביעה בגין תאונות תלמידים ?

יש להגיש תביעה תוך עד שלוש שנים מיום המקרה, אבל במקרה של קטין מתחת לגיל 18, ניתן להגיש את התביעה עד הגיעו לגיל 21, כלומר 3 שנים מגיל 18.

חשוב לפנות לקבלת יצוג משפטי באמצעות עורך דין העוסק בתחום ספציפי זה ובעל ניסיון רב, שכן מדובר בתביעות של קטינים, אשר נותרו במקרים רבים עם נכות לצמיתות ויש לדאוג למצות את זכויותיהם במסגרת פוליסת הביטוח.

5 דברים שאתם חייבים לדעת על תאונות תלמידים:

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

מה לעשות כאשר הילד נפגע בתאונה?

תאונות תלמידים שיוצגו על ידנו

ת.א. 65248-12-17 (בי"מ השלום)

התובע נפגע בהיותו תלמיד בית ספר במסגרת טיול בית ספרי שבמהלכו התנסו התלמידים במתקני אקרובטיקה. במסגרת הסדר פשרה, נפסקו לטובת התובע פיצויים בסך 409,098 ש"ח.

מקרה זה ממחיש את האחריות המוטלת על מוסד חינוכי כלפי התלמידים גם במסגרת מחוץ לבית הספר.

המלצות על עורך דין תאונות תלמידים

Call Now Button