פסקי דין בהם ייצגנו בתחום פציעות אופנוענים

תא (ביהמ"ש שלום תל אביב) 28777-08-15 א.ב נ' מ.ע

התובעת שיוצגה ע"י משרדנו הורכבה בזמן ערב גיבוש על אופנוע של אחד ממכריה, כאשר נהג האופנוע היה ללא רישיון נהיגה וכפועל יוצא מכך ללא ביטוח. חברות הביטוח טענו כי מדובר בנהיגה שלא מזכה את התובעת בפיצויים, שכן היא ידעה או הייתה צריכה לדעת שהרוכב נהג ללא רישיון. טענתם נדחתה, וביהמ"ש קבע כי התובעת זכאית לפיצויים מקרנית, שכן לא ידעה ולא היה עליה לדעת שהיא מורכבת על אופנוע עם נהג ללא רישיון.

חזי כהן נ' "מגדל" חברה לביטוח בע"מ (עליון)

דחיית בקשה לדיון נוסף בנושא פרשנות תעודת "ביטוח סחר".

י' נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב (הפול) - 8/2016

אופנוען הופל מאופנועו על ידי רכב בכניסה למושב פרדסיה, נפצע ונותר עם 10% נכות. חברת הביטוח סירבה לפצותו, בטענה כי התאונה הייתה מפוברקת והאופנוע לא היה מבוטח, והוחלף באופנוע אחר. במהלך המשפט, הוכח כי התאונה ארעה בדיוק כפי שטען התובע, ובית-המשפט דחה את כל טענות חברת הביטוח. התובע פוצה בסכום כולל של כ-.200,000 ש"ח.

ד.פ. נ' המאגר היראלי לביטוחי רכב ("הפול") ואח' - 3/2016

רוכב אופנוע בן 17 שנותר עם נכות אורתופדית בשיעור 37%, פוצה בסך כולל של כ-.1,400,000 ₪. חברת הביטוח טענה כי יש להפחית את נכותו ופיצוייו עקב העובדה שהתובע נראה רוקד בחתונתו. בית-המשפט דחה טענה זו מכל וכל, מאחר שהמומחה הרפואי מטעם בית-המשפט קבע בחקירתו שהעובדה שהתובע נראה רוקד בחתונתו - אין לה כל השפעה על הנכות שנקבעה.

דורון מזרחי נ' המאגר הישראלי ("הפול") - 6/2015

רוכב קטנוע בן 47 נפצע בתאונת דרכים, ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 35% (מתוכם 10% על צלקת). נפסקו פיצויים ע"ס של כ-.850,000 ₪.

עומר כהן נ' "הפול" - 5/2014

אופנוען בן 27 שנפגע בתאונת דרכים ונותר עם 47% נכות, פוצה בסכום כולל של כ-2,220,000 ₪.

פלוני נ' "מנורה" חברה לביטוח - 12/2013 (מחוזי)

נפגע תאונת אופנוע בן 56, אשר נותר עם נכות בשיעור 51.5%, פוצה בסך כולל של כ-.1,800,000 ₪.

פלוני נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב (הפול) - 12/2013 (מחוזי)

פיצויים לאופנוען שנפצע קשה ,ונותר עם 89% נכות, ופוצה בסך כולל של כ-.4,500,000 ₪ (לפני ניכוי תגמולי הביטוח הלאומי).

דרור לב נ' "הדר" חברה לביטוח - 2/2012

רוכב קטנוע שנפגע ב 2 תאונות דרכים שהיו גם תאונות עבודה ונותר עם 15% נכות לצמיתות, פוצה בסך כולל של כ-.1,200,000 ש"ח (לפי ניכוי תשלומי הביטוח הלאומי).

ר. נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב ("הפול") - 5/2011

פסיקת פיצויים בסך כולל של כ-.180,000 ש"ח לאופנוען שנפגע בתאונה ונותר עם 5% נכות נפשית ו-15% נכות פלסטית.

יונתן לידרמן נ' "אריה" חברה לביטוח - 7/2011 (עליון)

זכיה בערעור אשר הוגש לבית-המשפט העליון. בהמלצת בית-המשפט, הוסיפה חברת הביטוח לפיצויים שנפסקו בבית-המשפט המחוזי סך של -.350,000 ש"ח, בצירוף שכר טרחה עו"ד ומע"מ.

יונתן לידרמן נ' "אריה" חברה לביטוח - 1/2011 (מחוזי)

פיצויים בסך -.1,500,000 ש"ח לנפגע אשר רכב על "גלשן אבק" בכביש ערד, ונותר עם נכות של 85%.

א.פ. נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב (הפול) - 1/2011

נוסעת שהורכבה על קטנוע ונפגעה בתאונת דרכים בה נגרמו שיתוק המקלעת הברכיאלית של יד ימין וכן נכות נפשית, פוצתה בסכום כולל של מעל -.4,000,000 ש"ח (לפני ניכויי המוסד לביטוח לאומי).

פלוני נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב ("הפול") - 11/2010

חברת הביטוח סירבה לשלם פיצויים לנפגע בתאונת דרכים, בטענה כי לא הוא נהג בקטנוע, אלא אחיו (שאין לו רישיון נהיגה). הטענה נדחתה על-ידי בית-המשפט, וחברת הביטוח חויבה בפיצויים בסך של כ-.100,000 ש"ח.

"אריה" חברה לביטוח ואח' נ' ארז גל - 2/2011 (עליון)

חברת הביטוח סירבה לשלם פיצויים לנפגע בתאונת דרכים, בטענה כי לא הוא נהג בקטנוע, אלא אחיו (שאין לו רישיון נהיגה). הטענה נדחתה על-ידי בית-המשפט, וחברת הביטוח חויבה בפיצויים בסך של כ-.100,000 ש"ח.

א. ה. נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב ("הפול") - 1/2010

חברת הביטוח סרבה לשלם פיצויים לאופנוען, עקב טענה ששתי תאונות דרכים שבהן נפגע היו מבוימות. בית-המשפט דחה את טענת חברת הביטוח, וחייב אותה לשלם לאופנוען פיצויים בגין שתי התאונות בהן נפגע, בסך כולל של כ-.500,000 ש"ח (לפני ניכויים), וכן שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט.

ארז גל נ' "אריה" - חברה לביטוח בע"מ

מדובר היה באופנוען חסר ביטוח שתבע לפי דיני הנזיקין את נהג הרכב האחר שפגע בו. חברת הביטוח טענה שבמקריה כזה אין עילת תביעה בכלל כי חלים כללי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים שאינם מאפשרים תביעה בכלל, ולחילופין העדר אשמה של הנהג הפוגע. טענות חברת הביטוח נדחו. לתובע נפסקו פיצויים בשיעור של מעל מיליון וחצי ש"ח כי הוא היה מציל אשר איבד את יכולת עבודתו עקב פגיעתו בתאונת הדרכים.

איתן איצקוביץ' נ' "המגן" חברה לביטוח בע"מ

פסק-דין שניתן לאחר 14 שנות משפט, ובו נפסקו כ-.5,000,000 ש"ח לאופנוען שנפגע בתאונת דרכים ו נגרמו לו שברים בשוקיים ובאגן . הבעייה המשפטית והרפואית שנדונה היתה סביב בעייה ייחודית לאותו נפגע, והיא החמרתה של מחלת ניוון שרירים ממנה סבל ואשר החמירה מאוד במשך תקופת החלמתו מאותה תאונה. בתקופה זו הוכח שמחלת ניוון השרירים הספציפית שאמורה היתה לפגוע רק בחלק גופו העליון התפשטה לכלל חלקי גופו והפכה אותו למשותק. התיק הוחזר על-ידי בית המשפט העליון אל בית המשפט המחוזי לאחר ערעור שהגישה חברת הביטוח, ובית-המשפט המחוזי אישר בשנית את הפיצוי שפסק, ואף הגדיל אותו בכ-.300,000 ש"ח.

עיזבון המנוח יצחקי ז"ל נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב ("הפול")

פיצוי כולל של כ-.1,200,000 ש"ח לעיזבון מנוח שנפטר תוצאת פגיעה בתאונת דרכים בגיל צעיר, וטרם תחילת חיי עבודתו, לפי הלכת "השנים האבודות" ולפי כפל השכר הממוצע במשק. 

כהן יאיר נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב "הפול"

דיון באמדן נזקי נפגע תאונת-דרכים.

תומר דגני נ' "כלל" חברה לביטוח בע"מ ו-"קרנית"

פיצוי כולל של כ-.1,200,000 ש"ח לעיזבון מנוח שנפטר תוצאת פגיעה בתאונת דרכים בגיל צעיר, וטרם תחילת חיי עבודתו, לפי הלכת "השנים האבודות" ולפי כפל השכר הממוצע במשק. 

יצחק סטאל נ' "המגן" חברה לביטוח בע"מ

פסיקת פיצוי בגובה כ-.350,000 ש"ח לנפגע תאונת-דרכים, הסובל מבעיה אורולוגית.

איצקוביץ איתן נ' ליבוביץ יוסף ואח' (מחוזי)

אמדן נזק גוף - השפעת פגיעה בתאונת דרכים על החמרת מחלת ניוון שרירים עד כדי 85% נכות רפואית.

חזי כהן נ' "מגדל" חברה לביטוח בע"מ (עליון)

פסיקת פיצוי בגובה כ-.350,000 ש"ח לנפגע תאונת-דרכים, הסובל מבעיה אורולוגית.