אדם נפצע בתאונת דרכים – האם ייתכן שלא יקבל מחברת הביטוח את מלוא הפיצוי המגיע לו בעקבות תאונת דרכים?

אדם נוהג ברכבו, ונפצע בתאונת דרכים בדרכו לעבודתו. נגרם לו שבר ביד, הוא נותר עם נכות ועם מגבלה קבועה לכל ימי חייו, והוא מגיש תביעה לפיצויים נגד חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב בו נהג. בית-המשפט מעריך את הפיצוי המגיע לו עקב התאונה בסך של 200,000 ₪. האם תשלם חברת הביטוח סכום זה ישירות לידי הנפגע? לא תמיד.

אם התאונה ארעה בדרך לעבודה, התאונה מוגדרת כ"תאונת עבודה", והנפגע זכאי למעשה להגיש שתי תביעות: האחת, נגד המוסד לביטוח לאומי בגין פגיעה בתאונת עבודה, והשנייה, כנגד חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב בו הנהג בביטוח חובה.

ואולם, הנפגע לא יוכל לקבל יותר מגובה הנזק, כפי שיקבע בית-המשפט. כלומר, אם בית-המשפט קובע שגובה הנזק הכולל בעקבות התאונה הוא 200,000 ₪, החוק מורה שיש להפחית מסכום זה את התשלומים אשר מתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי עקב התאונה, ורק את היתרה תשלם חברת הביטוח. כך למשל, אם הפיצוי המגיע (לפי קביעת בית-המשפט) הינו 200,000 ₪, והמוסד לביטוח לאומי שילם לנפגע בעקבות התאונה 30,000 ₪, תחויב חברת הביטוח לשלם את ה-170,000 ₪ הנותרים, כך שהנפגע יקבל בדיוק 200,000 ₪ משני הגופים גם יחד.

באילו מקרים  ישולמו הפיצויים על תאונת דרכים ע"י המוסד לביטוח לאומי ובאילו מקרים ע"י חברות הביטוח?

יש מקרים שבהם רוב הפיצוי ישולם על-ידי המוסד לביטוח לאומי, וחברת הביטוח תשלם רק יתרה קטנה. אם בדוגמא שלנו המוסד לביטוח לאומי ישלם לנפגע 150,000 ₪, הרי שחברת הביטוח תשלם רק 50,000 ₪ (כדי "להשלים" ל-200,000 ₪), וכך יוצא למעשה שביטוח לאומי משלם את רוב הפיצוי, בסכום גבוה יותר מחברת הביטוח.

ומה קורה כאשר ביטוח לאומי משלם יותר מכל הפיצוי המגיע? לדוגמא, הפיצוי המגיע בדוגמא שלנו הוא 200,000 ₪, ואילו המוסד לביטוח לאומי משלם לנפגע 230,000 ₪. מה תשלם חברת הביטוח? במצב קיצוני זה, חברת הביטוח לא תשלם דבר לנפגע. מבחינת החוק, אם הפיצוי המגיע הוא 200,000 ₪ וביטוח לאומי שילם 230,000 ₪, הרי שכבר בשלב זה הנפגע קיבל סכום שגבוה יותר מכל הפיצוי שמגיע לו, ואין לו זכאות לקבל סכומים נוספים מחברת הביטוח. במקרה כזה, אנו נוהגים לומר כי התביעה "נבלעת" בתשלומי הביטוח הלאומי (יש לכלל זה חריגים מסוימים, ולעיתים ניתן להוציא פיצוי נוסף למרות שהתביעה "נבלעת". עו"ד שמתמחה בנזקי גוף ידע מהם המקרים בהם ניתן בכל זאת להוציא פיצוי על תאונת דרכים גם כאשר התביעה "נבלעת").

האם התשלומים המתקבלים ממקורות אחרים יופחתו מהתביעה? 

מה הדין לגבי תשלומים אחרים שמתקבלים בעקבות התאונה, לא מביטוח לאומי אלא מקרן פנסיה חדשה או מביטוח תאונות אישיות? האם גם אותם יש להפחית מהתביעה? התשובה היא לא. על פי החוק, סכומים שמתקבלים בעקבות התאונה עקב חוזה ביטוח, או סכומים שמתקבלים מקרן פנסיה חדשה – לא מופחתים מסכום התביעה. לכן במקרה כזה, אם שווי התביעה הינו 200,000 ₪, ומתקבל סכום של 30,000 ₪ מחברת ביטוח בגין ביטוח תאונות אישיות – אין לכך השפעה על תביעת הנזיקין, והנפגע יוכל לקבל גם את שווי התביעה מחברת הביטוח בתיק הנזיקין (200,000 ₪) וגם את התשלומים הנוספים מביטוח התאונות האישיות, מבלי שהם ישפיעו אחד על השני.

Call Now Button