נזקי כלבים נושכים – מתי מגיעים פיצויים לאדם שננשך?