קטעי עיתונות - פיצויים גבוהים בנכויות נמוכותקטעי עיתונות